Accions de Marketing Digital Cultural per promocionar els teus esdeveniments.

Dissenyem i gestionem campanyes de Marketing Digital per maximitzar l'impacte del teu esdeveniment


Google Ads

Google Ads és una plataforma de Google que et permet crear anuncis de text, imatge o vídeo per arribar al teu públic objectiu quan està cercant els esdeveniments del teu projecte cultural amb una inversió determinada.

Anàlisi de la competència

Realitzem un estudi de la competència, per saber quines accions estan duent a terme, si realitzen anuncis de pagament o no i en quines plataformes.

Estudi de paraules claus

Realitzem un estudi de paraules clau per tenir informació de les paraules clau més rellevants pel teu projecte cultural i que resultin més rendibles.

Seguiment de conversions

Configurem els codis de seguiment per tal de poder saber quins anuncis o paraules clau han aconseguit que una visita és converteix-hi en un lead, és a dir, que hagi realitzat una acció al web com pot ser una compra, omplir un formulari de contacte o una trucada telefònica.


Gestió de Xarxes Socials

Tenir unes Xarxes Socials amb bona presència, ben treballades, amb una imatge gràfica corporativa, uns continguts rellevants pel teu públic és molt important, ja que mostra una part de la teva marca.

Calendari editorial

Planificació és un element importantíssim en tots els aspectes, per això sempre treballem amb un calendari editorial per planificar totes les publicacions posteriors.

Publicacions

Imatge corporativa en totes les publicacions, seguint una mateixa línia gràfica unificada. Els continguts han de ser creatius i interessants pel teu públic objectiu (target).


Social Media Ads

Social Media Ads és la publicitat en Xarxes Socials, aquest tipus de publicitat té l'objectiu d'arribar a públics segmentats per demografia o interessos.

Definició estratègia

Hem de tenir clar l'objectiu de la promoció: aconseguir seguidors a les xarxes socials, visites al web, augmentar l'engagement d'una publicació concreta, etc.
Sense oblidar-nos de realitzar una bona segmentació de públic objectiu.

Disseny de la promoció

El disseny de la promoció és un punt molt important per tal que la campanya de Social Ads tingui un bon rendiment. Ha de transmetre un missatge clar i precís per al teu públic.


Activació i/o gestió de Newsletters

L'enviament de newsletters, butlletins electrònics o email marketing té l'objectiu d'enviar missatges amb la finalitat d'aconseguir nous públics, fidelitzar els actuals, interactuar amb els interessats en el teu projecte cultural, entre altres.

Activació

El primer pas és afegir un caixetí al web per tal que els usuaris que ho desitgin es puguin subscriure al butlletí electrònic o newsletter. Seguidament donar-nos d'alta a una plataforma d'email marketing com pot ser Mailchimp o Mailerlite.

Gestió de Newsletters

Un punt clau és la creació i disseny d'un newsletter o butlletí electrònic amb informació d'interès per al públic objectiu (target). On ha de quedar molt clara la intenció de la newsletter, sigui promocionar productes o serveis, aconseguir contactes...


Analítica web

L'analítica web ens dóna informació valuosa sobre el comportament que tenen els públics en el nostre web, com % de rebot, continguts més visitats, nombre de visites, també ens dóna informació sobre dades demogràfiques, entre d'altres.

Google Analytics

Et creem un compte de Google Analytics 4 i te'l connectem el compte d'Analytics amb la teva plataforma de venda o web informatiu.

Informes periòdics

T'enviem informes periòdics amb dades rellevants del teu web com són el nombre d'usuaris nous, pàgines de destí més visitades, dispositius, entre d'altres.


Auditoria SEO On Page

Realitzar una auditoria SEO és un pas essencial per elaborar qualsevol estratègia de posicionament web, ja que ens permet saber en quin punt ens trobem actualment i quines accions hem de dur a terme per millorar aquest posicionament.

Anàlisi de la competència

Analitzem els principals competidors digitals de la vostra web cultural i l'estat del sector.

Estudi de paraules claus

Analitzem les paraules clau per les quals s'està posicionant la teva competència i el teu web.

Propostes de millora

Us proposem i us assessorem sobre millores en l'àmbit de rendibilitat del web, d'usabilitat web i de continguts.


Auditoria Social Media

Realitzar una auditoria Social Media és un pas imprescindible per analitzar en quin estat es troben les Xarxes Socials en l'àmbit intern, saber què ha funcionat i que no, i en l'àmbit extern, analitzar la competència i les seves pràctiques.

Anàlisi de la competència

Analitzem els principals competidors digitals del vostre projecte cultural a les xarxes socials, igual que el seu recorregut

Anàlisi de les accions realitzades

Rendiment de les accions realitzades a les diferents xarxes socials, estudi del engagement de les publicacions.

Propostes de millora

Us assessorem sobre les millors pràctiques i tipus de continguts segons el vostre sector i el moment on us trobeu actualment, per tal de millorar la presència a les xarxes socials.

 

Serveis complementaris al Marketing Digital

A Eventis oferim tot tipus de serveis complementari al marketing digital. A continuació, et detallem els més destacats.